Klikk her for å lese mer

fredag, mars 23, 2007

EU 50 år - 50 grunner til å elske EU!

The Independent har i dag offentliggjort 50 gode grunner til at vi europeere bør være takknemlige for EU og for det som Fellesskapet faktisk har gjort for den alminnelige borger. Blant disse 50 punktene finner vi mange gode ja-argumenter selv om noen av dem er rettet mot britiske borgere spesielt:

1 slutt på kriger mellom de europeiske landene
2 demokrati i de 27 medlemslandene
3 tidligere fattige land som Irland, Hellas og Portugal har økonomier som blomstrer i dag
4 verdens største indre marked for handel er et faktum
5 rettigheter for forbrukere i Europa som er unike i verden
6 samarbeid om felles innvandringspolitikk for hele verdensdelen
7 samarbeid mot kriminalitet, gjennom Europol
8 lover som gjør det lettere å kjøpe eiendom i andre europeiske land
9 renere strender og elver over hele Europa
10 fire ukers obligatorisk ferie for arbeidstakere i Europa
11 ingen dødsstraff (det er uforenlig med medlemsskap i EU
12 konkurranse mellom private selskaper gir billigere telefonsamtaler
13 lite EU byråkrati (24000 ansatte - færre enn BBC)
14 EU gjorde at franskmennene igjen spiser britisk biff
15 minoritetsspråk, som irsk, walisisk og katalansk er anerkjent og beskyttet i EU
16 EU hjelper til med å berge planeten vår ved lovfestede kutt i CO2 utslippene
17 en felles valuta fra Bantry til Berlin, men ikke i Storbritannia og Skandinavia
18 felles europeisk innreiseforbud for tyranner som Robert Mugabe i Zimbabwe
19 EU gir dobbelt så mye i u-hjelp som USA
20 strenge sikkerhetsregler for biler, busser og fly
21 gratis medisinsk hjelp for turister
22 EUs fredsstyrker opererer over hele verden i utsatte områder
23 EUs Indre marked har gitt alle tilgang til billige flyreiser og har bragt nytt liv til glemte byer
24 pass for kjæledyr er innført
25 det tar bare 2 timer og 35 minutter fra London til Paris med Eurostar
26 muligheten for medlemskap har tvunget Tyrkia til å modernisere
27 shopping uten grenser gir forbrukerne mer makt til å forme markedene
28 billige reiser og studieprogrammer betyr mer mobilitet for europeisk ungdom
29 merking av mat er blitt meget klarere
30 ingen langsomme grensekontroller (unntatt i Storbritannia) (- vel, men på flyplassene...)
31 kompensasjon for flypassasjerer som er utsatt for forsinkelser
32 strengt forbud mot utprøving på dyr i kosmetikkindustrien
33 bedre beskyttelse for europas naturlige dyreliv
34 det Regionale Utviklingsfondet har hjulpet fraflytningsområdene i Storbritannia
35 europeiske førerkort er gyldige over hele EU
36 britene føler seg mye mindre som isolerte øyboere (nå er det bare nordmenn igjen??)
37 europeiske bananer forblir bøyd, til tross for skeptikernes frykt for det motsatte
38 sterk økonomisk vekst - større enn USAs i 2006
39 Enhetsmarkedet har bragt de beste fotballspillerne fra kontinentet til Storbritannia!
40 menneskerettighetslovgivning har ført til bedre beskyttelse av individuelle rettigheter
41 Europaparlamentet sikrer en demokratisk kontroll av EU-lovgivningen
42 EU gir mer, ikke mindre suverenitet til nasjonalstatene
43 et modent og integrert EU er den beste motvekt mot USA og Kina
44 europeiske innvandring har gitt en viteamininnsprøytning til britisk økonomi
45 europeerne har blitt mer flerspråklige, unntatt britene som er blitt mindre
46 Europa har vist Storbritannia eksempler på hvordan man kan finansiere en nasjonal helsetjeneste på en skikkelig måte
47 britiske restauranter er blitt mer kosmopolitiske
48 Full mobilitet for arbeidstakere med høy utdannelse over hele Europa
49 Europa har revolusjonert britiske holdninger til god mat og matlaging (ikke dårlig)
50 lister som dette gjør euroskeptikerne GALE! (Jess!!!)

Dette er en fin liste - jeg ville føyd til småting som tilgjengelige busser for bevegelseshemmede i byene, rettigheter for flypassasjerer med funksjonsnedsettelser, vern mot diskriminering på bakgrunn av kjønn, alder, seksuell legning, rase og funksjonshemning på arbeidsplassene osv. La oss i tiden som kommer få ut mange slike lister for riktig å gjøre nei-folkene GALE!!


klikk her for å lese mer!

torsdag, mars 15, 2007

EU fødselsdagserklæring - sterk vekt på den sosiale dimensjon


Det gleder oss å høre dagens lekkasje fra utenriksminister Frank-Walter Steinmeier i Tyskland som sier at EUs bebudede erklæring på 50-årsdagen neste helg vil legge sterk vekt på den sosiale dimensjon og at "EU står for en sosial modell bygget på økonomisk konkurranse med tilpasset sosialt og økologisk ansvar". En sterk vektlegging av sosialpolitikk blir svært viktig for Frankrike som i 2005 avviste Grunnlovstraktaten bl.a. pga. for sterkt markedsliberalistisk innhold. (Ikke overraskende advarer samtidig Storbritannia og den Tsjekkiske Republikk mot for mye sosialpolitikk i 50-årserklæringen.)

Forøvrig vil 50-års erklæringen bestå av fire deler, ifølge Steinmeier:

1) Hva EU har oppnådd frem til i dag på områder som fred, stabilitet, velstand og viktige utvidelsesprosesser samt integrasjon mellom medlemslandene.

2) EUs grunnleggende verdier: Menneskerrettigheter, frihet, toleranse og solidaritet.

3) Dagens og morgendagens utfordringer - herunder klimaforandringer, felles utenrikspolitikk, innvandring og integrasjon samt bekjempelse av kriminalitet og terrorisme. Det er i denne delen at vektleggingen på sosialpolitikk kommer inn.

4) Et (noe vagt) løfte om å foreta de nødvendige tiltak for en reformprosess frem til 2009 - dvs. det tyske arbeidet for å få liv i Grunnlovstraktaten igjen.

Mer vil følge når den endelige erklæringen er ferdig!


klikk her for å lese mer!

søndag, mars 11, 2007

Hvordan EU kan redde verden

The Guardian har en glimrende kommentar i dag, og minner oss på hvorfor EU finnes. I fellesskap får man til det ingen land kan gjøre alene. Så som å forplikte seg til å kutte CO2-utslippene. For de som ikke vil lese hele artikkelen, sjekk ut dette:

What has cramped any response is what Environment Secretary David Miliband has called the 'after you, Claude' syndrome. Any one country has been frightened that if it takes a bold and costly line by leading, then others will take advantage of it. Step forward the EU, some adroit political leadership and a growing intellectual and cultural conviction that there has to be change and the 'after you' blockage has been decisively broken.


The EU was founded to try to deliver collective European benefits that no one country could achieve alone. The forerunner of the European Economic Community was the European Coal and Steel Community, established to maximise the signatories' access to each other's coal deposits and steel markets. Today, carbon remains centre stage, in a diametrically different way.


klikk her for å lese mer!

onsdag, februar 21, 2007

Et fleksibelt arbeidsmarked i Europa?

EU står overfor store utfordringer når det gjelder å oppnå et felles minstenivå for sosiale ytelser og sosial standard i de 27 medlemslandene. En rapport som ble gitt ut igår 19. februar viser at en av seks europeere lever under den nasjonale fattigdomsgrensen, som beregnes til 60 % av gjennomsnittsinntekten. Dette spenner fra 9-10 % i Sverige til 21 % i Polen og Litauen. Neste måned skal EU lederne møtes for å få presentert rapporten offentlig og kommissæren for sosialpolitikk, Spidla, har uttalt seg om "de store utfordringer som venter".

Det viktigste EU må bidra til er at de sosiale systemene i medlemslandene blir mer bærekraftige både når det gjelder skattepolitikk og sosiale tiltak men ikke minst på arbeidsmarkedet. Da er det interessant at Spidla satser klart på det danske "Flexicurity" systemet. Som kjent er dette et system for større fleksibilitet på arbeidsmarkedet ved at det blir bedre mulighet for midlertidige ansettelser og ulike typer arbeidskontrakter (easy hiring and firing) - kombinert med bedre yrkesrettet opplæring, arbeidsløshetstrygder og sosialt sikkerhetsnett. F.eks. har mange pekt på at de alvorlige problemene med arbeidsløs (innvandrer-)ungdom i Frankrike skyldtes de rigide reglene man der har pga. det sterke oppsigelsesvernet. Siden 2005 har EU hatt en sterk vekst i sysselsettingsraten men det mangler ikke mindre enn 22 millioner jobber for å nå sysselsettingsmålene for 2010. Da kan flexicurity være en løsning for at EU skal kunne takle utfordringene fra globaliseringsprosessen, samt den demografiske utfordringen ved at det blir stadig færre europeere i yrkesaktiv alder.

Fleksibilitet er bra og det er mang en nyutdannet person som ville være takknemlig for en midlertidig jobb i henhold til egne kvalifikasjoner, som alternativ til ingen eller en ukvalifisert jobb. For ofte ser vi folk med embedseksamen måtte jobbe i sekretærstillinger på deltid fordi arbeidsgiverne bare ansetter folk som alt er aktive i yrkeslivet. Det blir en ond sirkel! Alle må få anledning til å starte i jobber som er overensstemmende med deres kvalifikasjoner. Da vil mer bruk av midlertidig ansettelse være en måte å få flere arbeidsgivere til å akseptere nyutdannede, samtidig som disse lettere får yrkeserfaring og dermed mulighet til å få seg bedre og bedre jobber senere.

Men "den andre delen" av danskenes Flexicurity må ikke utelates - det med at man har levedyktige arbeidsløshetssatser i de perioden folk står uten arbeid. Ellers kan det lett bli en oppskrift på sysselsetting i gode tider og massearbeidsløshet i dårlige. Heller ikke må det glemmes at en del ikke kommer inn på arbeidsmarkedet på grunn av andre typer hindringer, som fordommer eller frykt for at tilrettelegging - særlig for funksjonshemmede - skal bli for dyrt. Skal vi få løst arbeidskraftsproblemet i fremtidens Europa må alle som vil, kunne få seg arbeid og ikke utestenges pga. bevegelighet, syn eller hørsel - det er helt unødvendig og dårlig sosialøkonomi. Det er også viktig å sikre at de som er mest sårbare er de første som ryker ut med et mer fleksibelt system. Du har rett, Spidla, utfordringene er mange.


klikk her for å lese mer!

onsdag, januar 24, 2007

10 grunner til å være glad i EU

Die Zeit har denne uken laget en liten oversikt over 10 grunner til å være glad i EU. Noen av mine favoritter er at EU er bra fordi det våger utvidelse og gir sine naboer plass ved et felles bord, fordi EU stadig vekk oppfinner seg selv på ny uten at det finnes noen modell EU kan lene seg mot, fordi det er det teknokratisk-fornuftige svaret på et emosjonsladet, krigsdominert og hett århundre, fordi det er grenseløst og det eneste området i verden der du kan reise gjennom mange land uten å bli kontrollert, fordi det gjør livet mer behagelig og man kan bruke en gsm-mobiltelefon over hele verden eller hårfønere uten adapter i hele EU, fordi det kjemper for internasjonal rett og fordi det har gjort krig mellom medlemslandene utenkelig. Dæven, det var en setning fra nesten hvert eneste punkt. Og da har de ikke en gang tatt med at Europa samarbeider om å løse felles problemer, tar føringen i klimadebatter og handling for å redde miljøet eller at man kan studere og jobbe i alle EU-land eller at de har en mye bedre handelspolitikk overfor fattige land enn Norge. Og vi har mange flere grunner til hvorfor vi sier JA!


klikk her for å lese mer!

mandag, januar 22, 2007

Nasjonalisme

Romania og Bulgaria gjør som fem av de "gamle" 25 medlemslandene, og lar noen nasjonalistiske partier være blant deres representanter i Brussel. Margot Wallstøm sier i sin blog at gruppen Identitet, Tradisjon og Suverenitet er en "chilling wind from nationalistic, extremist and xenophobic forces that unfortunately dwells in different corners of Europe.This reminds us of our basic, common task: to defend and deepen DEMOCRACY!" De aller fleste meninger og ytringer er tillatt i demokratiske stater, og vi tar debatten med høyreekstreme krefter på gata, i aviser og nå også i våre parlamenter.

Samtidig melder flere medier, så som FT Deutscland og Dagsavisen at nasjonalistene vant valget i Serbia, men at de pro-vestlige og demokratiske kreftene fikk flertall og danner regjering. I min ordbok er det de som får flertall som vinner valget, selv om andre partier har aldri så mye fremgang. Europabevegelsen i Oslo heier selvsagt på alle som jobber for fred og samling i Europa, og gratulerer president Boris Tadic med gjenvalg.

Tanken bak Europas samling må fortsatt formidles og kjempes frem, og nasjonalistenes EU-skepsis viser at jasiden står på riktig side i kampen om verdiene. Vil du være med, send en mail til oslo(at)jasiden.no.


klikk her for å lese mer!

onsdag, januar 10, 2007

EU-plan: 80% mindre CO2-utslipp i 2050


I 2050 vil EU bare slippe ut en femtedel så mye CO2 som de gjør i dag, skriver Libération og nettstedet Touteleurope. Det første skrittet er å kutte CO2-utslippene på egen hånd med 20% innen 2020, og med hele 30% om man man får med seg andre land på en forpliktende avtale.


European Business har klimaforandringene som hovedsak. Miljøvennlige investeringer gir god avkastning, så næringslivet kaster seg med stor tyngde inn i kampen for å redde miljøet.

I EU går altså næringslivet og politikere sammen om å bevare miljøet. I Norge diskuterer vi hva Statoil og Hydro skal hete etter fusjonen. Sa noen foregangsland???


klikk her for å lese mer!

tirsdag, januar 09, 2007

For Grunnlovstraktaten - og stolt av det!

I dag kan vi lese at toppfolk i Luxembourg og Spania oppfordrer de land som ratifiserte EUs Grunnlovstraktat til å stå frem med stolthet i forkant av en egen konferanse for "venner av Grunnlovstraktaten" i Madrid senere i januar. Disse to landene vedtok ratifisering av traktaten etter folkeavstemning. Det er i dag 18 EU-medlemsland (inklusive Bulgaria og Romania) som har stemt ja - noe som i media er kommet helt i skyggen av de famøse nei-avstemningene i Frankrike og Nederland. Disse 18 landene skal samles 26 januar for å analysere den politiske situasjonen i EU og assistere det tyske formannsskapet som tok over fra januar i debatten om de reformer som må til for at EUs institusjoner skal fungere bedre. Noen land er kritiske til dette initiativet og mener det kan splitte EU i to leirer, mens andre som ennå ikke har ratifisert Grunnlovstraktaten ønsker å delta på Madridmøtet (Portugal og Irland). Men det antydes at det kan bli et eget møte senere for de land som ikke har ratifisert traktaten.

Det er interessant å se de initiativene som nå kommer frem for å få liv i Grunnlovstraktaten igjen. Utvidelsen til 27 medlemsland skjedde uten at man hadde fått de sterkt påkrevete institusjonelle reformer som Grunnlovstraktaten innholdt i gang. Dette kan på sikt raskt føre til store problemer, ikke minst i vedtaksprosedyrene, behovet for å opptre samlet utad og ikke minst for å fastslå felles grunnleggende verdier og rettigheter for EUs borgere. Det siste er viktig for å binde EUs heterogene blanding av kulturer sammen om felles målsettinger og verdier - noe som må være grunnlaget for en god beslutningsprosess på det politiske og juridiske området.

Det er på tide at de som støtter dybdeintegrasjon og fremskritt for EU, og dermed Grunnlovstraktaten etter min mening, nå slipper til i rampelyset. EU har selvsagt ikke stanset opp siden 2005 - EU består av mange parallelle prosesser - men for at EU skal bli det slagkraftige fellesskapet man ønsker seg er Grunnlovstraktaten nødvendig. Det blir en lang prosess, men honnør til Spania og Luxembourg for dette initiativet!


klikk her for å lese mer!

mandag, januar 08, 2007

Velkommen til et festår for Jasiden!

2007 startet med at Romania og Bulgaria ble EU-medlemmer, og at Slovenia innførte euroen. I sitt femte år ble dermed euroen større enn dollaren om man ser på hvor mye penger som er i omløp, skriver Dagens Næringsliv. Når Frankrike senere i år får ny president kan man starte arbeidet med å lage en bedre grunnlov, og få et forslag som kanskje jeg også ville sagt ja til - om jeg som nordmann hadde hatt noen stemmerett. Tyskland har store planer for EU i sin formannskapsperiode. Ikke minst er det 50 år siden EU ble opprettet, og vi på Jasiden skal selvsagt feire hele året! Om noen trodde EU står stille i disse dager, kan Paal Frisvold fortelle dem hva som faktisk skjer. Morgenbladet har og en veldig god gjennomgang av alt som skjer i EU for tiden. Et hyggelig tall til slutt: på dinside.no sin EU-avstemning er det i skrivende stund 54% ja og 41% nei. Vil du bli med i feiringen, og være litt aktiv på jasiden, kan du sende en mail til oslo@jasiden.no. Godt nyttår!


klikk her for å lese mer!

torsdag, januar 04, 2007

De elendigste

Vi leser i dag at siden man ikke rakk å fullføre EØS forhandlinger med EUs siste to medlemmer fra Europas østkant før de ble medlemmer av EU, så er de ikke EØS medlemmer. Viktig å vite. De blir heller ikke medlemmer av Schengen på en god stund. Så blir vi ikke invadert av rumenske rørleggere.

Men det man ikke skriver om - annet enn i imperfektum, er behandlingen av funksjonshemmede i disse nye medlemslandene. Man kan som regel lese, i norske som i utenlandske media, at "vi husker alle bildene av de sørgelige barnehjemmene i Romania". Jepp, det husker vi. Men det virker alltid som om dette hører til en fjern fortid, og at nå er det blakke, men snille land som er kommet inn i varmen! Det er ikke tilfelle, dessverre. Barnehjemmene, og vokseninstitusjonene for funksjonshemmede er fremdeles der - og det er flere av dem! FNs tidligere spesialrapportør for funksjonshemmede, Bengt Lindqvist meldte om dette i fjor. Jeg har også sett bilder av en institusjon for kvinner med utviklingshemning i Bulgaria, tatt av en irsk kollega. Det er en ubeskrivelig møkkete kaserne med et (1) falleferdig utedo i bakgården som skal brukes sommer som vinter. Og fremdeles gjelder den gamle post-sovjetiske mentaliteten hos det offentlige: "Her er det så mange som har det vanskelig, hvorfor skal vi foreta noe spesielt for funksjonshemmede??"

Noen EU-lover må disse landene følge opp når det gjelder forbud mot diskriminering av funksjonshemmede. Men EUs lovverk var ikke ferdig da den nye utvidelsen fant sted. Kampen for en generell antidiskrimineringslovgivning i EU har pågått siden Amsterdamtraktaten trådte i kraft i 1999, men dette har ikke slått igjennom. I Norge for vi en slik lov i 2007. Men i EU har man hele tiden vært redd for motstand fra medlemslandene, ikke minst fordi antidiskrimineringslovgivning pussig nok fremdeles er underlagt krav om ensstemmige avgjørelser - mens så mye av EU-lovgivningen forøvrig er gått over til flertallsavgjørelser. Når det kommer til funksjonshemmede, befinner EUs medlemsland seg dessverre fremdeles på 80-tallet.

Det er forskjellige årsaker til dette - noen land, som Storbritannia, mener de allerede har en god nok nasjonal lovgivning og at en felles EU-antidiskrimineringslov ikke er noe å bekymre seg over. Andre er mer opptatt av kostnadene ved at funksjonshemmede skal bringe de utallige tilfeller av diskriminering i hverdagen opp for EF-domstolen og dermed utgjøre et utilbørlig press på budsjettene. Europakommisjonen er bekymret for vetoretten som altså fremdeles gjelder på dette området.

Og i mellomtiden lider de nye medlemslandenes funksjonshemmede - og de rundt 50 millioner i de andre 25 landene - under forhold man ikke skulle tro forekom i Europa anno 2007 - EUs År for like muligheter for alle!


klikk her for å lese mer!